Verlening vergunning nieuwbouw
Aanbouw Voshaar - vergunningverlening
"Ontmoeten en beleven op Buitencentrum de Voshaar"
Op dit moment (december 2012) hebben van de gemeente Enschede de schriftelijke bevestiging ontvangen dat de bouwvergunning is verleend. En het lijkt er op dat we de begroting rond gaan krijgen. Als bestuur hebben we dan op 16 december besloten om offerte's voor de bouw aan te vragen. Na opdrachtverlening kunnen we dan medio maart starten met de bouw. Tijdens het winterkamp zullen we de bouwput gaan ontgraven. Kijk voor meer informatie onder het menu Project Ontmoeten en Beleven.