Voorbereiding uitvoering nieuwbouw
"Ontmoeten en beleven op Buitencentrum de Voshaar"
Op dit moment (januari 2013) hebben we voor de bouwwerkzaamheden bij meerdere bouwaannemers offertes aangevraagd en ontvangen. De komende weken zullen we gebruiken om de offertes te beoordelen of alles correct en in overeenstemming is met onze wensen voor de aanbouw Als we hier uit zijn zullen we overgaan tot opdrachtverlening daarna kan de aannemer medio maart starten met de bouw. Op zaterdag 16 maart 2013 zullen we vanuit de stichting nog een werkdag(weekend) organiseren in het kader van NLdoet. Kijk voor meer en actuele informatie onder het menu Project Ontmoeten en Beleven.