Problemen Septictank

Afgelopen huurseizoen (lees zomer 2014) hebben we het terrein en het gebouw boven verwachting goed verhuurd. Dit is natuurlijk ook de bedoeling en hebben we de bouw dus niet voor niets uitgevoerd. Echter door het vele gebruik kwamen ook enkele tekortkomingen boven drijven, soms letterlijk! Ons systeem met septic tanks, ook wel IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) systeem genoemd, voldoet niet bij piek belastingen.
Nadat de tanks diverse keren zijn leeggezogen en we afvoerbuizen hebben verlegd hebben we besloten om de capaciteit van de tanks te vergroten. Eind oktober gaan we het bestaande stelsel reviseren. Er wordt een derde 5000 liter septictank bij geplaatst. Ook gaan we de afvoerleidingen verleggen cq. vernieuwen. Het blijkt dat er in de loop der jaren een paar verzakkingen zijn opgetreden in de afvoerleidingen. En dan loopt het niet meer lekker. We gaan er vanuit dat na een paar dagen buffelen we weer vele jaren vooruit kunnen.