Winterkamp 2018

 

Het winterkamp van 2018 stond in het teken van de 'Letterzetter'. Dit is een hongerig kevertje die een aardige invloed heeft op het welzijn de fijnspar. 

De letterzetter komt vooral voor op sparren zoals fijnspar en sitkaspar. Het is een kleine bastkever (4 tot 5 mm groot) en zijn lichaam is bedekt met geelbruine haren. De bomen kunnen door harsvorming insecten weren, maar als ze zijn verzwakt door schade of zijn omgevallen tijdens een storm, dan is dit niet meer voldoende en kan de boom door enkele kevers gekoloniseerd worden. Deze verzwakte bomen worden in eerste instantie bezocht door mannelijke kevers. De mannetjes zoeken op de schors naar een geschikte plaats om zich naar binnen te boren. Eenmaal binnen begint hij een paringskamer te graven en als deze klaar is, scheidt hij een chemische stof uit waarvan de geur de vrouwtjeskever moet lokken. Een mannetje paart met 2 tot 3 vrouwtjes waarna deze verder graven onder de schors. In gangen van maximaal 15 cm lengte legt het vrouwtje tientallen eitjes. De larven die daaruit komen, eten weer nieuwe gangen, dwars op de moedergang, Dit veroorzaakt een heel karakteristieke patroon waarbij het lijkt of er een boekwerk is geschreven. Vandaar de naam letterzetter.

Het resultaat van een overvloed van de letterzetter op de Voshaar in combinatie met de extreem warme en droge zomer zijn circa 80 dode of aangetaste sparren. Door de gangen krijgt de boom geen voedsel meer en gaat dood. Deze sparren zijn geveld en opgehaald door een bosbouwer. Het tophout en de takken hebben we tijdens het winterkamp (vrijdag 28 en zaterdag 29 december 2018) opgeruimd. Met een groep van 20 enthousiastelingen is er aardig wat werk verzet. Want voordat het nieuwe seizoen begint willen we de boel weer opgeruimd hebben. Op de kale plekken worden binnenkort weer circa 450 bomen en struiken aangeplant, zodat het bos weer snel dicht kan groeien. Ook hebben we tijdens het kamp onze voorraad brandhout weer flink aangevuld: er kunnen weer heel veel kampvuren gehouden gaan worden.

De catering was weer prima in orde. Al met al een druk maar zeer geslaagd kamp.

Mede dankzij de vele helpende handen mogen we terug kijken op twee productieve dagen. Wederom dank aan iedereen die daar aan heeft bijgedragen.

Peter Hoomoedt,

namens het bestuur van de Voshaar