Overlijden Gerrit Snier

Helaas bereikte ons het bericht dat op 22 maart jongstleden onze (ere)voorzitter de heer Gerrit Snier is overleden. We bedanken Gerrit voor zijn inbreng, inspanning en de vele uren die hij  jarenlang heeft gegeven om van de Voshaar een pareltje te maken. Samen met mede-oprichter Dick Weener is hij in de jaren zestig gestart om van de Voshaar iets moois te maken.

 

 Wij wensen zijn familie en nabestaanden alle sterkte toe in deze roerige tijden.

Het bestuur en vrijwilligers van stichting de Voshaar