Reparatie Informatiepaneel

Op de Voshaar proberen we alles stevig en duurzaam te bouwen. Bij het infopaneel is dat niet gelukt..... Deze is ergens in maart omgewaaid. De eikenpalen waren al aardig rot. Daarom hebben we twee zware nieuwe betonporen gestort. En het infopaneel hierop bevestigd. Het lijkt er op dat deze constructie iets degelijker is en langer mee gaat! En zo is er altijd wel iets te doen.