PROJECTPLANNING

  • januari t/m juni 2012             voorbereiding/planvorming
  • oktober 2012                        besluitvorming
  • oktober / november 2012       aanvraag omgevingsvergunning act. bouwen
  • december 2012                     toekennen omgevingsvergunning act. bouwen
  • februari 2013                       aanbesteding werkzaamheden
  • april t/m juni 2013                uitvoering
  • juni 2013                            oplevering
  • augustus 2013                     opening tijdens 40 jarig jubileum Stichting
  • september 2013                   financiële afronding