PROJECTPLAN

"Ontmoeten en beleven op Buitencentrum de Voshaar" Buitencentrum Stichting de Voshaar is opgericht in 1973 en gelegen in het buitengebied tussen Enschede en Haaksbergen aan de Oude Boekelerdijk 40. Doelstelling van Stichting de Voshaar is ”jongeren en ouderen te leren omgaan met de natuur en elkaar dmv. natuureducatie en praktische buitenactiviteiten”.

Jaarlijks vinden er meer dan 1.000 bezoeken / overnachtingen plaats, waardoor Stichting de Voshaar een belangrijke plaats inneemt voor het realiseren van de regionale natuuractiviteiten. Samen met de Stichting Edwina van Heek heeft Stichting de Voshaar het 13 hectare grote terrein in beheer, bestaand uit bos, speelveld, kampvuurkuil en een heideveld met vennetje. Er kan worden gekampeerd in het bos of op de 2 kampeervelden. Op het terrein staat een blokhut (bouwjaar 1974) met daarin 1 toilet en 1 wastafel.

 

 

Omschrijving project

Buitencentrum Stichting de Voshaar wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Naast het bestuur zorgen jaarlijks ruim 30 vrijwilligers voor het noodzakelijke onderhoud. Gebruik van het terrein is mogelijk tegen een kleine vergoeding. Dit bedrag wordt zo laag mogelijk te houden, zodat er voor niemand financiële redenen zijn om het terrein niet te kunnen gebruiken.

Echter, de te beperkte sanitaire voorzieningen vormen wel een belemmering voor de (potentiële) gebruikers. Ook is het terrein daardoor niet geschikt voor gebruik door senioren en mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Bovendien krijgen initiatieven een bredere doelgroep te bereiken vaak geen vervolg:

als het sanitair niet voldoet aan de hedendaagse eisen komt een jeugdgroep vaak niet (meer terug). Reeds lang bestaat daarom de wens om de sanitaire voorzieningen uit te breiden. Met een aanbouw met daarin 2x2 toiletten, een toilet voor mensen met een lichamelijke beperking, 2x2 douches en 2 wasgoten in een afsluitbare ruimte voldoet het Buitencentrum weer aan de actueel geldende normen. Vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost 2009” is de Gemeente Enschede bereid onze bouwplannen positief te bestemmen. Dit kan door toepassing van een afwijkingsprocedure op basis waarvan een omgevingsvergunning met activiteit bouwen kan worden aangevraagd. Voorwaarde is dat de te realiseren aanbouw niet hoger is dan 5 meter en geen grotere oppervlakte heeft dan 150m2. Dit schrijven ontvingen wij in december 2011, waardoor het uitbreidingsplan in een stroomversnelling gekomen.

Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om in 2013 het 40-jarig jubileum te vieren met een nieuwe aanbouw sanitair. Door deze aanbouw voldoet het terrein weer aan de actuele eisen en kan de Stichting de volgende 40 jaar met een gerust hart tegemoet zien!